Authorization Form for the Transfer of Personal Data to Aboard Data Centers

Politika 3 dışında {$a - > totalpolicies}

Lütfen Authorization Form for the Transfer of Personal Data to Aboard Data Centers sayfamızı okuyun


Yurt Dışı Yerleşik Veri Merkezlerine Kişisel Verilerin Transferi İzin Formu

MTR Bilişim, Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra Maritimetrainer olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerimin aşağıda belirtilen amaçlarla Maritimetrainer’nın yurt dışı yerleşik anlaşmalı veri merkezilerine, e-posta hizmetlerinin yürütüldüğü Mailgun Technologies Inc firmasına ve destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için Help Scout kuruluşuna aktarılmasına  açık rıza veriyorum.

- Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi,

- Sözleşmenin ifası ve süreçleri ile şikayet ve talep yönetimi,

- Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini,

- Finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması.

Anlaşmalı Veri Merkezlerimiz: Uluslararası hizmet veren bir kuruluş olarak, tüm dünyadaki müşterilerimize ve onların çalışanlarına kolay erişilebilir bir hizmet sağlamak için Google Cloud Services, Linode LLC, IBM Cloud Services firmalarının yurt dışındaki veri merkezlerini kullanmaktayız. Bu servis sağlayıcılarda Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara bağlı olarak sunucularımızı ve veritabanlarını barındırmaktayız. Bu firmalar verilerinizi işleme ve üçüncü partilerle paylaşma yetkisine sahip değildir. 

Mailgun Technologies, Inc: Kullandığınız bilişim sistemimizin eposta adresinize yine sistemimizden çıkan bilgilendirme mesajlarını göndermek amacıyla kullanılır. Mailgun sistemi üzerinde, sistemlerimizden çıkan bilgilendirme maillerinin eposta adresinize ulaşıp, ulaşmadığı ve maillerin açılıp açılmadığıyla ilgili kayıtlar 90 gün süreyle tutulur. 90 gün sonunda bu kayıtlar silinir. 

Help Scout: Teknik destek taleplerinin yönetildiği hizmetimizdir. Kullandığınız taktirde eposta adresiniz ve teknik destek talebiyle ilgili yazışmalarınızın tutulduğu hizmetimizdir. Maritimetrainer çalışanları teknik destek sorunlarının çözülmesi amacıyla kullanılır. Gerek görüldüğünde hizmetlerimizden faydalanan işveren firmanız ile paylaşılabilir. 

Anlaşmalı veri merkezlerimizin bulunduğu bölgeler:

- Londra

- Frankfurt

- Singapore

- Toronto